Valtioneuvoston päätös TEM/2022/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös ydinvoimalaitosta koskevan rakentamislupahakemuksen käsittelyn raukeamisesta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jaakko Louvanto, p. +35 8295048274

Asia

Fennovoima Oy on 30.6.2015 hakenut ydinenergialain (990/1987) 18 §:n mukaista lupaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi Pyhäjoen Hanhikiven niemelle. Fennovoima Oy on 23.5.2022 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut peruvansa valtioneuvostolle jättämänsä rakentamislupahakemuksen. Ilmoituksen johdosta valtioneuvosto päättää, että asian käsittely raukeaa.

Esitys

Valtioneuvosto päättää, että Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittely raukeaa

Vaikutukset

Asian käsittelyn raukeamisella ei ole välittömiä taloudellisia tai muita vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. päätös

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.