Valtioneuvoston päätös TEM/2022/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös ydinvoimalaitosta koskevan rakentamislupahakemuksen käsittelyn raukeamisesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Jaakko Louvanto, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048274
Asia
Fennovoima Oy on 30.6.2015 hakenut ydinenergialain (990/1987) 18 §:n mukaista lupaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi Pyhäjoen Hanhikiven niemelle. Fennovoima Oy on 23.5.2022 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut peruvansa valtioneuvostolle jättämänsä rakentamislupahakemuksen. Ilmoituksen johdosta valtioneuvosto päättää, että asian käsittely raukeaa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää, että Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittely raukeaa
Vaikutukset
Asian käsittelyn raukeamisella ei ole välittömiä taloudellisia tai muita vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. päätös