Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta (HE 59/2022 vp; EV 57/2022 vp)

HE 59/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Tiina Oinonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295049295
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen