Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 37/2022 vp; EV 59/2022 vp)

HE 37/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pertti Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530461
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen