Virkavapauden myöntäminen PLM/2022/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Puolustusministeriö

Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön hallitusneuvokselle

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Anniina Melasniemi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140440
Asia
Puolustusministeriön hallitusneuvos Timo Kerttula on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta ajalle 15.6.2022-30.9.2025 sisäministeriön poliisiylitarkastajan määräaikaisen virkasuhteen hoitamista varten, kuitenkin enintään siksi ajaksi kuin viran vakinainen haltija on virkavapaalla.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Timo Kerttulalle palkatonta virkavapautta puolustusministeriön hallitusneuvoksen virasta ajalle 15.6.2022-30.9.2025, kuitenkin enintään siksi ajaksi kuin viran vakinainen haltija on virkavapaana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen