Viran täyttäminen OM/2022/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306
Esitys
Valtioneuvosto nimittää neuvottelevan virkamiehen virkaan oikeustieteen maisteri Anja Jasmiina Jokisen 1.8.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.