Virkavapauden myöntäminen OM/2022/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Oikeusministeriö

Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Tiia Viitasalo, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150088
Asia
Lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta ajalle 1.9.2022 - 31.8.2025 hoitaakseen korkeimman oikeuden esittelijäneuvoksen määräaikaista virkaa.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Sofia Aspelundille palkatonta virkavapautta lainsäädäntöneuvoksen virasta ajalle 1.9.2022 - 31.8.2025.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen