Valtioneuvoston asetus OM/2022/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502
Asia
Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia muutetaan 1.7.2022 alkaen velkajärjestelyyn pääsyn nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi sekä velkajärjestelymenettelyn yksinkertaistamiseksi. Asetuksella täsmennettäisiin velkajärjestelyhakemuksen liitevaatimuksia, luovuttaisiin tarpeettomista liitevaatimuksista ja tarkistettaisiin liitteiden käsittelyyn liittyviä käytäntöjä. Lisäksi asetuksen säännöstä vähäisen jako-osuuden jättämisestä huomiotta tarkistettaisiin ja asetukseen lisättäisiin uusi säännös vähäisen lisäsuorituksen jättämisestä tekemättä. Muutosten tarkoituksena on vähentää velkajärjestelyhakemusten laatimiseen ja käsittelemiseen liittyvää hallinnollista työtaakkaa sekä yksinkertaistaa maksuohjelmien laatimista ja toteuttamista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen