Valtioneuvoston asetus OM/2022/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502
Asia
Yrityksen saneerauksesta annettua lakia muutetaan 1.7.2022 alkaen siten, että yrityssaneerausmenettely voidaan toteuttaa joko varhaisena saneerausmenettelynä tai perusmuotoisena saneerausmenettelynä. Yrityksen saneerauksesta annettuun asetukseen tehtäisiin varhaisen saneerausmenettelyn luomisen johdosta luonteeltaan teknisiä muutoksia, joista suurin osa koskee yrityssaneerausmenettelystä Ulosottolaitokselle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtäviä ilmoituksia. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen