Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta (HE 6/2022 vp; EV 29/2022 vp)

HE 6/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Kimmo Sinivuori, Kaupallinen neuvos p.029 5350061
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen sekä vahvistaa lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdystä sijoitus-suojasopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen