Valtioneuvoston asetus MMM/2022/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Leo Olkkonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162300
Asia
Maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1267/2014) 6 §:ssä säädetään virkojen kelpoisuusvaatimuksista. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa säännöksen 1 -kohdassa tarkoitettujen virkojen kelpoisuusvaatimuksena olisi koulutusvaatimuksen lisäksi perehtyneisyys viran tehtävänalaan ja vastaavasti 2 -kohdan lainsäädäntöneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksena koulutusvaatimuksen lisäksi perehtyneisyys lainvalmistelutehtäviin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotus ei vaikuta ministeriön lakisääteisiin tehtäviin eikä muuta ministeriön toimivaltaa suhteessa muiden ministeriöiden toimivaltaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen