Valtioneuvoston asetus MMM/2022/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eräistä kalastuslupiin liittyvistä säännöksistä Tenojoen vesistössä vuonna 2022

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152
Asia
Asetuksella vahvistettaisiin Tenon kalastussäännön 5 §:n 4 momentissa tarkoitetun erityisen kalastuslupakiintiön määrä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin varaamattomien erityislupakiintiön lupien siirtymisestä ostettaviksi kalastussäännön 5 §:ssä tarkoitettuun matkailulupakiintiöön, mikäli niitä ei käytetä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräistä kalastuslupiin liittyvistä säännöksistä Tenojoen vesistössä vuonna 2022
Vaikutukset
Nyt annettavalla asetuksella säädettäisiin erityisen kalastuslupakiintiön määrästä, kalastuslupien varaamiseen liittyvistä määräajoista ja varaamattomien erityiseen kalastuslupakiintiöön kuuluvien lupien siirtämisestä ostettavaksi matkailulupakiintiöön määräaikaisesti vuodelle 2022. Ehdotus ei aiheuttaisi muutoksia hallinnollisiin menettelyihin eikä kalastuslupien varaamiseen liittyviin määräaikoihin. Ehdotettu asetus selkeyttäisi osaltaan lupakiintiön käyttöä ja edistäisi sujuvaa luvanmyyntiä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen