Valtioneuvoston asetus PLM/2022/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston asetus naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Joona Lapinlampi, Hallitussihteeri p.029 5140033
Asia
Ehdotuksen mukaan valtioneuvosto antaisi uuden valtioneuvoston asetuksen naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Asetus annettaisiin uuden naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (285/2022) nojalla ja se tulisi voimaan 1.6.2022 samassa yhteydessä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
Vaikutukset
Asetuksella ei muutettaisi juurikaan nykyisiä käytäntöjä, mistä syystä asetuksella ei olisi merkittäviä uusia vaikutuksia. Asetuksella ei myöskään olisi taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen