Tasavallan presidentin asetus STM/2022/86

« Tasavallan presidentin esittely 22.6.2022 10.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tasavallan presidentin asetus työympäristötyön erityisansiomitalista

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Kaisu Ahtola, Hallitussihteeri p.029 5163785
Asia
Uudella tasavallan presidentin asetuksella säädettäisiin työympäristötyön erityisansiomitalista ja kumottaisiin vanha asetus työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalista (106/1997). Jatkossa asetuksen nojalla voitaisiin myöntää työympäristötyön erityisansiomitaleja erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työskentelystä työympäristön kehittämiseksi. Työympäristötyön ansiomitalista luovuttaisiin. Erityisansiomitalin myöntäisi työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri Työturvallisuuskeskuksen alaisuudessa toimivan palkitsemistoimikunnan esityksestä. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022.
Esitys
Tasavallan Presidentti antaa asetuksen työympäristötyön erityisansiomitalista
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen