Eduskunnan kirjelmä MMM/2022/99

« Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (EK 25/2022 vp; LA 33/2022 vp)

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. +358 295 162 152

Asia

Kansanedustaja Anne Kalmari kesk on tehnyt lakialoitteen laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (LA 33/2022 vp). Eduskunta hyväksyi 7 päivänä kesäkuuta 2022 lakialoitteen n:o 33/2022 vp pohjalta lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä.

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.