Eduskunnan kirjelmä MMM/2022/99

« Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (EK 25/2022 vp; LA 33/2022 vp)

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 029 5162152
Asia
Kansanedustaja Anne Kalmari kesk on tehnyt lakialoitteen laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (LA 33/2022 vp). Eduskunta hyväksyi 7 päivänä kesäkuuta 2022 lakialoitteen n:o 33/2022 vp pohjalta lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä.
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen