Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/61

« Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp; EV 61/2022 vp)

HE 56/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 029 5162152
Asia
Eduskunta hyväksyi 31 päivänä toukokuuta 2022 hallituksen esityksen n:o 56/2022 vp pohjalta lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön (MmVM 3/2022 vp) hyväksymisen ja hallituksen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen toisen täysistuntokäsittelyn jälkeen ilmeni tarve muuttaa vielä nopealla aikataululla lakiehdotuksen 1 ja 2 §:ää.
Esitys
Tasavallan Presidentti jättää vahvistamatta lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen