Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/61

« Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp; EV 61/2022 vp)

HE 56/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. +358 295 162 152

Asia

Eduskunta hyväksyi 31 päivänä toukokuuta 2022 hallituksen esityksen n:o 56/2022 vp pohjalta lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön (MmVM 3/2022 vp) hyväksymisen ja hallituksen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen toisen täysistuntokäsittelyn jälkeen ilmeni tarve muuttaa vielä nopealla aikataululla lakiehdotuksen 1 ja 2 §:ää.

Esitys

Tasavallan Presidentti jättää vahvistamatta lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.