Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/45

« Tasavallan presidentin esittely 22.6.2022 10.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta (HE 42/2022 vp; EV 67/2022 vp)

HE 42/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Katariina Jahkola, Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150246
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen