Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/67

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022 (HE 75/2022 vp; EV 71/2022 vp)

HE 75/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022 ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen