Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/72

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 67/2022 vp; EV 81/2022 vp)

HE 67/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jonna Kuparinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530182
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain säästöpankkilain muuttamisesta ja lain hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen