Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/20

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 45/2022 vp; EV 77/2022 vp)

HE 45/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Anu Karjalainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250067
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lait asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen