Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/17

« Tasavallan presidentin esittely 9.9.2022 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 35/2021 vp; EV 92/2022 vp)

HE 35/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Suvianna Pato-Oja, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488379
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, lain henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, lain henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 5 ja 24 §:n muuttamisesta ja lain ulkomaalaislain 131 §:n muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen