Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/36

« Tasavallan presidentin esittely 9.9.2022 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta (HE 49/2022 vp; EV 74/2022 vp)

HE 49/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Sanna Montin, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488314
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain muuttamisesta ja lain henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä syyskuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen