Eduskunnan kirjelmä UM/2022/163

« Tasavallan presidentin esittely 4.8.2022 12.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021 antaman kertomuksen johdosta EK 27/2022 vp - K 10/2022 vp

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Tarja Kangaskorte, Lähetystöneuvos p.029 5350292
Asia
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on antanut eduskunnalle kertomuksen Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021 (K 10/2022). Ulkoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (UaVM 7/2022 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 27/2022 vp) hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Esitys
Tasavallan Presidentti määrää merkittäväksi pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021 antaman kertomuksen johdosta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen