Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/60

« Tasavallan presidentin esittely 4.8.2022 12.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2022 vp; EV 78/2022 vp)

HE 71/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Jari Salila, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150584
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen