Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/84

« Tasavallan presidentin esittely 4.8.2022 12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (HE 92/2022 vp; EV 83/2022 vp)

HE 92/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, p. +35 8295063732

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.