Tehtävään määrääminen UM/2022/178

« Tasavallan presidentin esittely 26.8.2022 11.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Ulkoasiainneuvos Jaakko Lehtovirta (ulkoministeriö) Kiovassa (Ukraina) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Jaakko Lehtovirran Kiovassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.