Sopimuksen hyväksyminen YM/2022/52

« Tasavallan presidentin esittely 9.9.2022 11.00

Ympäristöministeriö

Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Charlotta von Troil, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250364
Asia
Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (SopS 2/2000) III liitteeseen tehtiin muutoksia sopimuksen ministerikokouksessa 20 päivänä lokakuuta 2021. Muutokset eivät sisällä eduskunnan hyväksymistä edellyttäviä määräyksiä. Muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan 21 päivänä lokakuuta 2022.
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muutokset
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen