Valtioneuvoston selonteko TEM/2022/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

VNS 8/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Eeva Vahtera, Teollisuusneuvos p.+35 8295049009
Asia
Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko eduskunnalle määrittelee keskeiset tavoitteet huoltovarmuuden kehittämiselle vuoteen 2030 mennessä. Selonteolla ja sen toimeenpanolla varmistetaan huoltovarmuuden riittävä taso osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Selonteossa käsitellään normaalioloissa tapahtuvaa varautumista ja huoltovarmuustyötä menemättä sen operationaalisiin yksityiskohtiin. Muuttunut toimintaympäristö vaatii Suomen huoltovarmuuden toimintamallin kehittämistä. Myös kansainvälinen huoltovarmuuteen liittyvä yhteistyö tiivistyy entisestään. Selonteon kehittämislinjaukset koskevat huoltovarmuuden taloudellisia resursseja, huoltovarmuussääntelyn ajantasaistamista, sektorikohtaisen varautumisen ja yhteistyön kehittämistä sekä huoltovarmuuden verkostomallin ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun vahvistamista.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle huoltovarmuusselonteon
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen