Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 VN 83/2022

Istunnon ajankohta 15.9.2022 13.00

15.9.2022 13.55 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.