Viran täyttäminen OM/2022/157

« Tasavallan presidentin esittely 28.10.2022 11.00

Oikeusministeriö

Satakunnan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026
Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Jaana Annika Helander ajalle 1.1.2023 – 31.12.2029.

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Satakunnan käräjäoikeuden laamannin virkaan hovioikeudenneuvos Jaana Annika Helanderin ajalle 1.1.2023 – 31.12.2029
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.