Viran täyttäminen OM/2022/157

« Tasavallan presidentin esittely 28.10.2022 11.00

Oikeusministeriö

Satakunnan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Jaana Annika Helander ajalle 1.1.2023 – 31.12.2029.

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Satakunnan käräjäoikeuden laamannin virkaan hovioikeudenneuvos Jaana Annika Helanderin ajalle 1.1.2023 – 31.12.2029

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.