Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/141

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2022 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta (HE 131/2022 vp; EV 118/2022 vp)

HE 131/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Päivi Tiainen-Hyrkäs, Hallitusneuvos p.029 5150262
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen