Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/135

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2022 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (HE 173/2022 vp; EV 130/2022 vp)

HE 173/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Mari Hankaankorpi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047331
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain palkkaturvalain muuttamisesta ja lain merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen