Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/57

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2022 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 159/2022 vp; EV 126/2022 vp)

HE 159/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Marjaana Larpa, Hallitusneuvos p.+35 8295330480
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen