Talousarvion hyväksyminen VM/2022/218

« Raha-asiainvaliokunta 24.11.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtion eläkerahaston vuoden 2023 talousarvion hyväksyminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Sami Napari, Finanssineuvos p.+35 8295530328
Asia
Ehdotetaan, että raha-asiainvaliokunta puoltaisi valtiovarainministeriön päätöstä hyväksyä valtion eläkerahaston (rahasto) talousarvio vuodelle 2023 rahaston esityksen mukaisesti. Talousarviossa hyväksytään vain rahaston toiminnasta aiheutuvat menot, jotka suoritetaan rahaston hallinnassa olevista varoista. Rahaston tulot määräytyvät eläkemaksutuloista ja muista vastaavista tuloista sekä sijoitustoiminnasta saatavista tuotoista. Menot muilta osin (siirto valtion talousarvioon) määräytyvät valtion eläkerahastosta annetun lain mukaisesti. Rahaston hallitus on hyväksynyt talousarvion 28.10.2022.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Esityksellä ei ole vaikutusta valtion talousarvioon. Valtion eläkerahaston menot katetaan rahaston hallinnassa olevista varoista.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta