Valtion avustusten myöntäminen VM/2022/225

« Raha-asiainvaliokunta 24.11.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtionavustuksen myöntäminen sote- ja pelastustoimen uudistuksen välttämättömiin, vuosina 2022–2023 toteutuviin, ICT-valmistelukustannuksiin

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Ville-Veikko Ahonen, Finanssineuvos p.+35 8295530066
Asia
Päätöksellä myönnetään hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle yhteensä 99 738 372 euroa valtionavustuslain (688/2001) mukaisena erityisavustuksena käytettäväksi sote- ja pelastustoimen uudistuksen välttämättömiin ICT-valmistelukustannuksiin vuosina 2022–2023. Esitys avustuksen jakautumisesta on liitteenä olevassa valtionavustuspäätöksessä. Avustus myönnetään momentilta 28.70.05 (Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus, 3 v).
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Eduskunta on hyväksynyt esityksen valtion toiseksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioon sisältyy hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUS-yhtymän välttämättömien ICT-valmistelukustannusten korvaamiseen 150 miljoonan euron valtuus momentille 28.70.05. Valtuudesta arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja 50 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 100 miljoonaa euroa vuonna 2024.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta