Valtioneuvoston asetus STM/2022/189

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2023

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Arja Ruponen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163169
Asia
Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetussa laissa (695/2019) säädetään terveydenhoitomaksusta, viivästymismaksusta sekä käyttämättä jätetystä ajasta perittävästä maksusta. Lain mukaan maksujen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Terveydenhoitomaksun suuruudesta tulee säätää vuosittain ennen marraskuun 30 päivää annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Nyt annettavalla asetuksella säädettäisiin terveydenhoitomaksun, viivästymismaksun sekä käyttämättä jätetystä ajasta perittävän maksun suuruudesta vuonna 2023. Opiskeluterveydenhuollon hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista 77 prosenttia rahoitetaan valtion varoista, ja opiskelijoilta perittävillä terveydenhoitomaksuilla katetaan 23 prosenttia kustannuksista. Terveydenhoitomaksu nousisi 73,60 euroon, eli 2 eurolla, vuoteen 2022 verrattuna. Viiden euron viivästymismaksun ja käyttämättä jätetystä ajasta perittävä 40 euron maksun suuruus pysyisivät ennallaan, vuoden 2022 tasolla. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31.12.2023 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen