Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 VN 103/2022

Istunnon ajankohta 17.11.2022 12.30

17.11.2022 14.05 Päätösluettelo

Sosiaali- ja terveysministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.