Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 VN 103/2022

Istunnon ajankohta 17.11.2022 12.30 | Paikka: Helsinki

17.11.2022 14.05 Päätösluettelo

Sisäministeriö

Marko Meriniemi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488561

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Kukka Krüger, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488270

Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen Ranskasta

Sami Nevalainen, Poliisiylitarkastaja, esittelijä p.029 5488545

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta terrorismintorjunnan strategiasta 2022 - 2025

Maa- ja metsätalousministeriö

Minna-Mari Kaila, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5162013

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta

Eija Kirjavainen, Kalastusneuvos p.029 5162404

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Juha Keski-Koukkari, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162196

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta

Roni Selén, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162462

Valtioneuvoston asetus kalastonhoitomaksun suuruuden tarkistamisesta vuosina 2023 - 2027

Sosiaali- ja terveysministeriö

Veli-Mikko Niemi, Kansliapäällikkö p.029 5163425

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Liisa Perttula, Hallitusneuvos p.029 5163521

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Jenny Rintala, erityisasiantuntija p.029 5163421

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Sami Rinne, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250361

Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, Hallitussihteeri p.029 5250397

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta