Valtioneuvoston päätös SM/2022/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen Ranskasta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Kukka Krüger, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488270
Asia
Ranska on 10.11.2022 esittänyt Suomelle pyynnön ottaa vastaan Ocean Viking -alukselle pelastettuja, Euroopan Unioniin turvapaikanhakijoiksi pyrkineitä henkilöitä. Ranska on lähestynyt Suomea vedoten etenkin jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen kesäkuussa 2022 hyväksytyn yhteisvastuujulistuksen hengessä ja sen toimeenpanemiseksi. Suomella on valmius ottaa vastaan Ocean Viking-alukselle pelastetuista henkilöistä enintään 10 turvapaikanhakijaa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää, että Suomi ottaa Ranskasta tämän vuoden loppuun mennessä enintään 10 turvapaikanhakijaa
Vaikutukset
Taloudellisiin vaikutuksiin vaikuttavat erityisesti hakijoiden ikä, mahdolliset erityistarpeet, hakemusten käsittelynopeus ja aika, jonka hakijat ovat vastaanottopalvelujen piirissä. Kustannuksia tulee erityisesti maahantulon, vastaanoton, turvapaikkahakemusten käsittelyn, ja kotoutumisen edistämisen osalta. Kymmenen aikuisen turvapaikanhakijan maahantulon, vastaanottopalvelujen, turvapaikkahakemuksen käsittelyn (ml. käännös- ja tulkkausmenot) kustannukset Maahanmuuttovirastossa olisivat arviolta 165 000 euroa. Kymmenen aikuisen siirtyminen kotoutumislain mukaisten kustannusten korvausten piiriin merkitsisi yhteensä noin 400 000 euron kokonaiskustannuksia. Nämä kustannukset voidaan kattaa turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ja hakemusten käsittelyyn valtion talousarviossa vuodelle 2022 budjetoiduista varoista sekä julkisen talouden suunnitelmassa vuodelle 2023 varatuista varoista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen