Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 125/2022 vp; EV 111/2022 vp)

HE 125/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitusneuvos Antero Toivainen, p. +35 8295530098

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.