Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 VN 111/2022

Istunnon ajankohta 20.12.2022 14.00

21.12.2022 14.20 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.