Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 VN 111/2022

Istunnon ajankohta 20.12.2022 14.00 | Paikka: Helsinki

21.12.2022 14.20 Päätösluettelo

Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Puolustusministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Valtiovarainministeriö

Elina Isoksela, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530116

Valtioneuvoston asetus valtion viranomaisten vähimmäisaukiolosta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Katariina Jämsén, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5047143

Suomen ILO-neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2023-31.12.2025

Mirjami Tanner, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047167

Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunnan kokoonpanon muutos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Karoliina Vieler-Porter, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295163588

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen