Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 118/2022 vp; EV 177/2022 vp)

HE 118/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Johanna Hakala, Hallitusneuvos p.029 5488452
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen