Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 118/2022 vp; EV 177/2022 vp)

HE 118/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Johanna Hakala, p. +358 295 488 452

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.