Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 209/2022 vp; EV 215/2022 vp)

HE 209/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Sirkku Jaakkola, p. +358 295 250 007

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain jätelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.