Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 209/2022 vp; EV 215/2022 vp)

HE 209/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Sirkku Jaakkola, Hallitussihteeri p.+35 8295250007
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain jätelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen