Neuvottelukunnan asettaminen TEM/2022/209

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen ILO-neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2023-31.12.2025

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Katariina Jämsén, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5047143
Asia
KOKOONPANO: Puheenjohtaja: hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet: yksikönpäällikkö Kent Wilska ulkoministeriö johtaja Henna Huhtamäki sosiaali- ja terveysministeriö hallitusneuvos Jouko Hämäläinen valtiovarainministeriö/valtion työmarkkinalaitos työmarkkinalakimies Ritva Liivala Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT asiantuntija Katja Miettinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK asiantuntija Anne Salomaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK työmarkkina-asiantuntija Nora Wetterstrand Elinkeinoelämän keskusliitto EK (Teknologiateollisuus ry) asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjät lakimies Paula Ilveskivi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry juristi Katariina Sahlberg STTK ry johtava asiantuntija Miia Kannisto Akava ry
Esitys
Valtioneuvosto asettaa Suomen ILO-neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.1.2023-31.12.2025
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio