Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 174/2022 vp; EV 208/2022 vp)

HE 174/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Nicoleta Kaitazis, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047067
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen