Valtion varallisuuden luovuttaminen STM/2022/248

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Suostumuksen antaminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle luovuttaa vuoden 2023 loppuun asti vastikkeetta covid-19-rokotteita sairaanhoitopiireille/hyvinvointialueille enintään 9 miljoonan (9 000 000) euron arvosta siten, että luovutettavien rokotteiden arvo olisi yrityskohtaisesti enintään 500 000 euroa

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

johtaja Tuula Helander, p. 029 5163480

Asia

Esitetään, että valtioneuvosto antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle suostumuksen luovuttaa vuoden 2023 loppuun asti vastikkeetta covid-19-rokotteita sairaanhoitopiireille/hyvinvointialueille enintään 9 miljoonan (9 000 000) euron arvosta siten, että luovutettavien rokotteiden arvo olisi yrityskohtaisesti enintään 500 000 euroa. Luovutus tulee tehdä ehdollisena luovutuksena, jonka ehtona tulee olla, että rokotteita luovutetaan niitä haluaville yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille niiden Suomessa toteuttamaa covid-19-rokottamistoimintaa varten. Tällä hetkellä Suomessa tarjotaan neljänsiä covid-19-tehosterokotteita julkisessa terveydenhuollossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti maksutta riskiryhmiin kuuluville henkilöille. Luovutuksella voidaan parantaa rokotteiden saatavuutta. Suomeen on hankittu huomattava määrä rokotteita, joten niitä riittää myös muille kuin riskiryhmiin kuuluville. Rokotteilla on lisäksi rajallinen säilyvyysaika, mistä johtuen niiden pidempiaikainen varastointi ei ole perusteltua. Valtiontukisääntelyn näkökulmasta rokotteet luovutetaan ns. SGEI de minimis -asetuksen mukaisena tukena.

Esitys

Valtioneuvosto antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle suostumuksen luovuttaa vuoden 2023 loppuun asti vastikkeetta covid-19-rokotteita sairaanhoitopiireille/ hyvinvointialueille enintään 9 miljoonan (9 000 000) euron arvosta siten, että luovutettavien rokotteiden arvo olisi yrityskohtaisesti enintään 500 000 euroa (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.