Viran täyttäminen VM/2022/258

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitussihteeri Toni Tuomainen, p. +35 8295530411

Asia

Viran täyttäminen valtion virkamieslain (750/1994) 6 d §:n 3 momentin nojalla ilman uudelleen haettavaksi ilmoittamista. Valtioneuvoston yleisistunto on 15.12.2022 nimittänyt valtiotieteiden tohtori Leena Mörttisen kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerin ajalle 1.1.2023-31.12.2027. Aiemmin 22.9.2022 valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt valtiotieteiden tohtori Leena Mörttisen rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikön virkaan ajalle 1.1.2023-31.12.2027. Leena Mörttinen on 15.12.2022 valtiovarainministeriölle toimittamassa hakemuksessaan ilmoittanut valtion virkamieslain 6 d §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla, ettei hän ota vastaan rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikön virkaa ja että hänen nimityksensä voidaan peruuttaa. Rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikön virka täytetään toisella virkaa hakeneella ilmoittamatta sitä uudelleen haettavaksi valtion virkamieslain 6 d §:n 3 momentin perusteella.

Esitys

Valtioneuvosto peruuttaa 22.9.2022 tekemänsä valtiotieteiden tohtori Leena Mörttisen nimityksen valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikön virkaan ajalle 1.1.2023-31.12.2027 ja nimittää valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikön virkaan kauppatieteen lisensiaatti Pauli Kariniemen ajalle 1.1.2023-31.12.2027 ja samalla myöntää hänelle palkatonta virkavapautta valtiovarainministeriön finanssineuvoksen virasta vastaavaksi ajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.