Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 100/2022 vp; EV 148/2022 vp)

HE 100/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Tuuli Tuunanen, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488658
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen