Sopimuksen hyväksyminen OKM/2022/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksyminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Satu Heikkinen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330102
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteiden muutokset vuodelle 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen