Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/158

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi väliaikaisesta sähkötuesta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2022 vp; EV 173/2022 vp)

HE 234/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Mikko Horko, Neuvotteleva virkamies p.029 5163344
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väliaikaisesta sähkötuesta ja lain tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen