Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 a §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2022 vp; EV 172/2022 vp)

HE 233/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Mikko Horko, Neuvotteleva virkamies p.029 5163344
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 a §:n muuttamisesta ja lain yleisestä asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen