Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta (HE 178/2022 vp; EV 144/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa korvaukseen oikeutettujen organisaatioiden kattavuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön kehittämiseksi.

HE 178/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Päivi Nygren, p. 029 5163542

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain terveydenhuoltolain muuttamisesta, lain sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja lain sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.